• 7 . Desember, kl. 20: Spalter, Sveinung Rudjord Unneland

    I det uoversiktlige området der kunstnerens personlige interesser bryter sammen med samfunnet, arbeider Unneland med PhD prosjektet Urgent Affairs, Strange Empathy. Prosjektet springer ut fra hans erfaring med abstrakt maleri og spørsmål omkring dets legitimitet, muligheter og begrensninger. Utstillingen på Trykkeriet inngår som et led i dette arbeidet.

WHAT WE OFFER

PROJECTS