Tag Team + Trykkeriet:
CIARA PHILLIPS
DOG COMES IN
CAT GOES OUT
/// English below ///

Dog Comes In, Cat Goes Out er en todelt utstilling som finner sted på Tag Team Studio og Trykkeriet, Bergen. Alle arbeidene i utstillingen har blitt produsert på Trykkeriet, i løpet av Phillips’ arbeidsopphold i august og september 2018. Åpningen fredag 14. september vil foregå på begge visningsstedene. Klokken 19 åpner vi på Tag Team Studio, og klokken 20.30 er det satt opp buss som frakter alle derfra og bort til Trykkeriet. Pass på å få med deg begge delene av utstillingen! Et varmt måltid vil bli servert på Trykkeriet, og du er velkommen til å bli værende utover kvelden.

Frasen Dog Comes In, Cat Goes Out er en huskeregel som brukes for å visualisere de ulike månefasene. Dog viser til formen på første halvmåne, Cat til siste halvmåne. Fullmånen kommer til syne et sted mellom disse to dyrene.

Trykkepraksisen til Ciara Phillips betraktes ofte som politisk. Hun er kjent for å undersøke trykkeprosessens demokratiske potensial, gjennom å invitere inn ulike fellesskap til å arbeide med henne i fungerende trykkeverksted. I tillegg jobber hun ofte kontekstspesifikt med miljøer hun kommer i kontakt med gjennom arbeidet sitt. I Dog Comes In, Cat Goes Out kommer også andre aspekter av hennes interesse for trykket til syne.

Ciara Phillips(1976) er en kanadisk/irsk kunstner bosatt i Glasgow. Hun studerte ved Queen’s University, Kingston, Canada (BFA 2000) og på Glasgow School of Art (MFA 2004). Hun har hatt en omfattende utstillingsvirksomhet både i Storbritannia og internasjonalt, og har blitt vist på den 21. Sydney-biennalen (2018), British Art Show 8 (2015 – 17) og på Tate Britain som en av 4 kunstnere nominert til Turner-prisen 2014. I 2014 stilte hun også ut på Bergen Kunsthall.

Dette er et prosjekt initiert av Trykkeriet. Det har blitt gjennomført gjennom et samarbeid mellom Trykkeriet og Tag Team Studio. Vi har mottatt generøs støtte fra Norsk Kulturråd, Bergen Kommune og Norske Grafikeres Fond. Takk!

///

Dog Comes In, Cat Goes Out is an exhibition in two parts that takes place at Tag Team Studio and Trykkeriet, Bergen. All the work in the exhibition has been produced at Trykkeriet, during Phillips´production residency in August and September 2018. The opening on Friday 14. September will take place at both venues. At 7pm we open at Tag Team Studio, and at 8.30pm a bus will be available to take everyone to Trykkeriet. Make sure to see both parts! A warm meal will served at Trykkeriet, and you are welcome to stay late.

The phrase Dog Comes In, Cat Goes Out is a mnemonic device, used to visualise the phases of the moon. Dog indicates the shape of the first quarter moon, Cat the last quarter moon. The full moon appears somewhere between these two animals.

Ciara Phillips’ printing practice is often considered political. She is known for examining the democratic potential of the printing process by inviting different communities into the gallery space to work with her in a functioning printshop. She works context-specifically with communities that she connects with through her work. In Dog Comes In, Cat Goes Out other aspects of her interest in the medium of print are also revealed.

Ciara Phillips (1976), is a Canadian/Irish artist currently living in Glasgow.  She studied at Queen´s University, Kingston, Canada (BFA 2000) and at Glasgow School of Art (MFA 2004).  She has exhibited widely in the UK and internationally including in the 21st Biennale of Sydney (2018), British Art Show 8 (2015 -17) and at Tate Britain as one of 4 artists nominated for the Turner Prize 2014. In 2014 she exhibited works at Bergen Kunsthall.

This project was initiated by Trykkeriet. It has been conducted as a collaboration between Trykkeriet and Tag Team Studio. We have received generous support from Arts Council Norway, Bergen Municipality and Norske Grafikeres Fond. Thank you!

Åpning fredag 14. september:
Tag Team Studio: 19.00 – 20.30
Trykkeriet: Fra 20.30 og utover

Fredag til søndag 15. – 30. september: 12.00 – 17.00
Andre dager: etter avtale.
///

OPENING HOURS:
Opening Friday 14. September:
Tag Team Studio: 7pm – 8.30pm
Trykkeriet: From 8.30pm onwards
/

Friday – Sunday 15. – 30. September: 12pm – 5pm
Other days: by appointment.

Tag Team Studio: Møllendalsveien 17, 5009 Bergen
Trykkeriet: Fjøsangerveien 70A, 5068 Bergen

Tag Team Studio og Trykkeriet er støttet av Norsk Kulturråd og Bergen Kommune.