04. – 19. desember

Utstillingen baserer seg på en serie linosnitt som Elisabeth Rydland Nilssen har produsert gjennom det siste året, og fått trykket i opplag gjennom sitt arbeidsopphold ved Trykkeriet nå i november. Alle bildene henter sine motiv fra skogen, med utgangspunkt i en lengre pågående undersøkelse av avtrykk av og gjengivelse av natur, bl.a. gjennom ulike serier av grafiske trykk. «Kvist  grein  bark  lav» viser til kunstnerens nærblikk på detaljer og nyanser, om å se det små for å fatte det store bildet. «I motivvalgene handler det om å være tett på, og å gjenskape noe av opplevelsen ved å være akkurat der – i et kort øyeblikk – trakke over en kvist, en grein, en skogbunn som den forekommer der og da.» I en tid der vi har fått økt forståelse for natur- og klimakrise oppleves nærhet til naturen og naturopplevelser som grunnleggende, relevant og nødvendig.

Elisabeth Rydland Nilssen (f. 1965) har sitt kunstneriske utgangspunkt i grafikk, med utdannelse fra midten av 1990-tallet, ved Kunsthøgskolen i Bergen, og et hovedfag derfra basert på tresnitt. Hun har senere arbeidet innen ulike teknikker, fra grafikk til maleri – objekt – og Artist Books. I senere år har hun vendt tilbake til grafiske uttrykk, der hun er nå.

Prosjektperioden er støttet av NBK/BKV Prosjektstøtte og Norsk Kulturråd

 

4th -19th of December

The exhibition is based on a series of lino cuts produced by ERN throughout the last year, and printed in limited editions during her AiR at Trykkeriet this November. The forest is her main source of inspiration, and over time she has investigated in different ways to make imprints of nature. “Kvist, grein, bark, lav” displays the artist’s interest in details and nuances, by seeing the small parts to catch the bigger picture. “My motifs are about close encounters with nature, about ephemeral experiences of presence, walking in the woods and stepping over twigs, fallen branches, bark and lichen. the rich floor of the woods as experienced there and then”. In a time of climate and environmental crisis these experiences of closeness and intimacy with nature are highly relevant on a fundamental level.

ERN’s artistic background is founded in printmaking. She was educated at the Bergen Academy of Art and Design in the1990ies, with a focus on woodcut in her master degree. In her artistic career she has embraces different techniques ranging from printmaking to painting, objects and artist books. She has recently returned to her artistic origin and now mainly produces art in the field of printmaking.

The project period is supported by Norwegian Visual Artists Fund and The Art Council of Norway