A hole is made by the pieces that remain / David A. Rios
7 – 29. november
Åpning 7. november kl. 20

Utstillingen «A hole is made by the pieces that remain» forsøker å definere et fravær ut fra tilstedeværelsene som rammer det inn. Det svarte hullet Melkeveien kretser rundt kan ikke observeres, men stjernene det fortærer forteller oss om dets eksistens. Gjennom fotografiske metoder, trykketeknikker og skulptur undersøkes det som grenser til det som ikke er. Arbeidene er eksperimenter i det å kartlegge en ikke-eksistens.

The exhibition «A hole is made by the pieces that remain» tries to define an absence by the presences that frame it. The black hole at the heart of the Milky way cannot be observed, but the orbiting stars it engulfs and devourers tell us of it’s existence. Through photographic methods, printmaking techniques and sculpture, that which borders on that which is not, is examined. The works are experiments in mapping a non-existence.

http://davidarios.no/