Foreningen Trykkeriet har gleden av å invitere til utstillingen TRACING ved Trykkeriet lørdag 9.desember fra kl. 12 – kl. 16. Utstillingen vil også holde åpent mandag – fredag 11. – 15. desember

Utstillingen viser resultatet av gjennomført produksjon av portrettoppgaven TRACING som
Foreningen Trykkeriet gjennomførte høsten 2017 i samarbeid Den Kulturelle Skolesekken,
Hordaland fylkeskommune.

Utstillingen er produsert av ulike vgs klasser i Hordaland fylke. Oppgaven begynte med at to
instruktører dro til skolene for å demonstrere koldnålsteknikken. Elever fikk utdelt pleksiplater og ble delt inn to og to for å tegne av hverandre. Etter skissene på pleksiplatene ble elevene bedt om å risse inn bildeinformasjonen i platene, og gjennomførte trykkingen på Trykkeriet ca. en uke i
etterkant.

Ett sett av alle trykkene er bundet som klassebøker, mens det andre settet vil bli vist på ulike
utstillingsveggervegger på Trykkeriet. Det vil bli enkel servering.

Bøkene og trykkene vil bli sendt til alle de involverte klassene i etterkant av utstillingen.

Velkommen!