«Area X (a pictorial tale)»

During the past few years, Håkon Holm-Olsen has slowly but surely been building an imagery with its own internal logic, taking shape as drawings, collage, books, objects, and now also printmaking.

Together, these works form a fictional reality, a bit like our own, but also a bit different, a parallel world where the boundaries between utopia and dystopia, past and future, facts and fiction can sometimes be unclear.

The inspiration comes from many places; science-fiction, mythology, computer games, art history, comic books and popular science. Amongst other things.

Each of his exhibitions can be seen as a new chapter in an ongoing pictorial narrative. Self contained, but also part of a larger whole.

Håkon Holm-Olsen (b.1982) graduated from KhiB in 2012. Lives and works in Bergen.

The exhibition at Trykkeriet will present new work, etchings in both small and large formats.

 

«Område X (En billedfortelling)»
Håkon Holm-Olsen har de siste årene jobbet med å sakte men sikkert bygge opp en billedverden med en egen indre logikk, i form av tegning, collage, bøker og objekter, og nå også grafikk.

Til sammen danner disse verkene en fiktiv virkelighet, litt lik vår egen, men også litt anderledes, en parallellverden der grensene mellom utopi og dystopi, fortid og framtid, fakta og fiksjon noen ganger kan være uklare.

Inspirasjonen kommer fra mange ulike steder; science-fiction, mytologi, dataspill, kunsthistorie, tegneserier og populærvitenskap. Blant annet.

Hver utstilling kan sees som et nytt kapittel i en slags pågående billedfortelling. Frittstående, men også del av en større helhet.

Håkon Holm-Olsen(f.1982) er billedkunstner, uteksaminert fra KhiB i 2012. Bor og arbeider i Bergen.

Utstillingen i Trykkeriet består av nye arbeider i form av etsninger i store og små formater.