Arbeidene mine blir alltid landskaper. Det er geografiske steder, en slags scenografi, det blir nødvendigvis også en sinnstilstand. Bildene kan begynne som farger og formasjoner, men snart får de navn: hud, flammer, stein, ørken, blodårer, en sprekk med himmel, en åpning, lys gjennom vannet, et foster. Det er slike ting og steder som overalt og hele tiden oppstår og går under, som må alltid må beskrives og fortelles om på nytt.

Til utstillingen INN på Trykkeriet har Anngjerd Rustand laget tre store silketrykk med utgangspunkt i akvareller. Første versjon av INN var en soloutstilling på ARTendal, Bomuldsfabriken Kunsthall, i 2017. Senere satte hun sammen materialet til en bok, trykket som risografi. På Trykkeriet vises de nye silketrykkene sammen med en ny variant av boka.

INN er også den første utgivelsen på Rustands forlag Trippelpunkt. Planen for Trippelpunkt er å finne ut hva som kan skje i grenseområdene mellom utstilling og publisering, og mellom billedkunst og litteratur. Trippelpunkt er et begrep hentet fra fysikken. Det viser til en bestemt kombinasjon av temperatur og trykk hvor et stoff kan eksistere i fast form, som væske og som gass om hverandre.

Anngjerd Rustand (f. 1982 i Arendal) bor og jobber i Bergen. Hun har en master fra Kunsthøgskolen i Bergen (2010), og i 2017–18 er hun student ved Skrivekunstakademiet i Hordaland. De siste årene har hun blant annet har hun blant annet stilt ut på Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal, Den Frie Udstillingsbygning i København og Prosjektrom Normanns i Stavanger, i tillegg til å lage permanente verk for Universitetet i Bergen og Sunnaas Sykehus. Hun er med i kunstnergruppa Ytter.

http://anngjerd.no/

http://trippelpunkt.no/

Anngjerd Rustand is a Bergen based artist. She holds an MA from Bergen National Academy of the Arts (2010) and is currently a student at academy of creative writing in Bergen. Recent exhibitions and projects include Rake Visningsrom, Trondheim; Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal; Den Frie Udstillingsbygning, Copenhagen; Prosjektrom Normanns, Stavanger; public works for the University of Bergen and Sunnaas Rehabilitation Hospital. She is a member of the artist group Ytter.

Rustand works with drawing, painting, text, sculpture, installation and artists books. Some recurring themes are landscapes and forces of nature, geological time, travels, mythology, the human body, animals, entropy.

For her solo show at Trykkeriet Rustand has made three large screen prints, based on small watercolour paintings. The first version of INN was a solo show at ARTendal, Bomuldsfabriken Kunsthall, in 2017. She turned the pictures into a book, printed on a risograph. At Trykkeriet she will show the new prints together with a new version of the book.

INN is also the first book published by Trippelpunkt. Trippelpunkt is a small press and an attempt to explore the field between exhibiting and publishing, and between art and literature.