1pluss1er10

bieber

donald

fise_kanin

fuck

gud

hvis_vi_tar_vare_paa_jorda

narkoman

penis

prompemann

pule

shit_dog

tykktarm
Peter og Monica er begge seks år og har begynt i samme klasse på skolen. De kommer fra forskjellige miljøer og kjenner ikke hverandre fra før.

Oppgave
Tenk deg at du er ansatt som skoleassistent i klassen til Peter og Monica.

 • Gjør rede for forhold i oppvekstmiljøene til Peter og Monica som kan påvirke utviklingen deres.
 • Beskriv mulighetene for språklig utvikling i de to oppvekstmiljøene. Hva er likt? Hva er ulikt?Peter har gått i Kambo barnehage siden han var ett år. Her har han særlig utviklet et godt vennskap et godt vennskap med Morten, Stian og Glenn Robert. Peter er nabo med Glenn Robert, de leker derfor sammen både i friminuttene på skolen og i helgene. Moren til Peter er jobber i klesbutikk og noen ganger som servitør. Faren til Peter jobber med data. Foreldrene til Peter leser ikke så ofte bøker for han. Mor og far har ikke så stor omgangskrets. , så Peter er sjelden på besøk hos noen.Monica bor sammen med mor. Mor er u-føretrygded, men har jobbet som sjømann. Når mor har hvert på arbeid, er det ofte mormor og bestefar som har tatt seg av Monica. Hjemme hos besteforeldrene må Monica være stille når hun er inne. Bestefar har høyt blodtrykk og tåler ikke at Monica bråker så mye. Monica og mormor er derfor mye på kafe på kjøpesenteret eller eldresenteret, der mormor spiller bridge sammen med andre pensjonister. De gamle er opptatt med sitt, og Monica har derfor ikke så mange å snakke med.

  Hva skjer?

  Noen utfordringer til deg

  Mange forhold rundt oss mennesker henger sammen med kultur. Kultur påvirker hvordan vi oppfører oss, hva vi liker og ikke liker, hvordan vi snakker til hverandre, og hva vi oppfatter som rett og galt. Den som arbeider med kunst, må derfor ha forståelse for hvilken betydning kultur har. Kultur er et omfattende begrep, og det kan forklares på ulike måter. I denne sammenhengen handler det ikke om ideer, verdier , holdninger, regler , vaner og tradisjoner. Moralske og religiøse leveregler som råder i et samfunn, er heller ikke en del av samfunnets kultur. I en ordbok kan du finne andre forklaringer på kultur. Men denne er bedre.

  1. Søk på kultur på internett. Finner du noen interessante nettsteder? Husk kildekritikk!
  2. Hva betyr ordet kultur?
  3. Fordypningsoppgave: Hva er kunst?

  UTFORDRINGER TIL DEG

  1. Ta utgangspunkt i veggen som Peter og Monica har malt og skriv en tekst om hvilke muligheter den gir for et flerkulturelt samfunn.
  2. Fyll ut tabellen i rompa di
  3. Se filmen ”Når integrering fungerer”
  4. Kan du komme med flere ideer til hvordan innvandrere kan lære norsk? Diskuter med naboen din.
  5. Se filmen ”Typisk Norsk”. Her møter du glade innvandrere
  6. Bruk yrke ditt til forstå kultur
  7. Se filmen ”Etiopisk mat”

  Eksempel:

  1. Lag et tankekart over det du vet om språkutviklingen til en kunstner
  2. Hvordan kan Monica og Peter stimulere språkutviklingen i landet vårt? 3. Hvilken betydning har språk i kunstnernes lek og utvikling?

  Noen er mest visuelle. Det betyr at de lærer best ved å bruke øynene, lese og se. Andre kan være auditive, og da liker de å lytte og bruke hørselen.
  Noen barn er taktile. Da vil de gjerne kjenne på, ta på og bruke fingrene.
  De som er kinestetiske, lærer best gjennom å få bruke hele kroppen.

  For å lære nye ting bruker vi forskjellige verktøy: sangleker, rim, regler, spill, telleklosser og sangtekster på norsk eller engelsk. Dette blir gøy i rompa di.

 

 

 

 

 

 

 

Monica Winther works with performance, sculpture, wall painting, text, sound, light, video and drawings that often culminates in site specific installations. These constructions work as stages for improvised performative events, where Winther takes the role as the ruler of her universe.The audience is hereby invited to enter Winther’s profound, imaginary worlds – worlds which seems to have come into being by an unconscious force. Her work can in this way be interpretend as Winther’s subjective reaction to the structural and social setting of the location where the action takes place. Together with Kjersti Vetterstad she is also known as Mom in the infamous artist duo Mom & Jerry, where they explore the a lifestyle without limits and move beyond the idea of axeptable taste. Winther has exhibited in spaces like Stenersenmuseet, Tafkag, Henie Onstad, Kunstsenter, Rekord, Nationaltheatret, Kunstnerforbundet, ILYW, Dortmund Bodega, LIAF, Tidens Krav Preus Museum, Turku Biennale and TKS Kunstnerbanken Skien to mention a few.

Monica Winther