“Shine” is a book Kurt Johannessen produced in 2006. The book is filled with a collection of portraits printed in blank varnish. The pages seem empty, but when one lets the light shine on them, the face shines. In the new series “The translucent 1-4” is a bit of the same theme, while time is more present. The four portraits are family photos / childhood from the 1940s, slightly printed on glass. A time that’s gone, but something is still here.

“Shine” er ei bok Kurt Johannessen produserte i 2006. Boka er fylt med ei samling portrett trykt i blank lakk. Sidene verkar tomme, men når ein lar lyset skine på dei, lyser andleta opp. I den nye serien ”Det gjennomskinlege 1-4” er litt av den same tematikken, samstundes som tid er meir tilstade. Dei fire portretta er familefoto/barndom frå 1940 talet, svakt trykt på glas. Ei tid som er borte, men noko er her framleis.