Lasse Årikstad, silketrykk, webside

TRYKKERIET is pleased to present a series of new works by Lasse Årikstad October 31st at 20:00 o’clock

Fjøsangerveien 70 A

In collaboration with Lasse Årikstad, Trykkeriet has produced silkscreen and woodcut prints to be released on Saturday 31st of October. This is the third project this year where Trykkeriet invites an artist to make a new production.

Årikstad is educated from NTNU, Trondheim and Bergen (KHIB) where he received his master’s degree in fine art in 2014.

Lasse Årikstad (b. 1984) is recognized for his pop-inspired, slightly naive pictures, sculptures and installations. The work appears unpretentious and perhaps light at first glance, but upon further observation (Talking Heads -14), the literal layers of form and possible interpretations, in turn undermines this first impression.  The Bergen audience has had the pleasure of Årikstad’s art during “Lokal 2015” where he was one of 27 exhibitors inside the old prison, with an installation in one of the cells.

Trykkeriet is very proud to show “IT’S BEEN AWHILE SINCE I SAW YOUR SMILE / HOW’S THAT COCONUT OF YOURS?” in our project room.

TRYKKERIET har gleden av å presentere en serie helt nye verk av Lasse Årikstad 31. oktober kl 20.00

Fjøsangerveien 70 A

Dette er årets tredje samarbeidsprosjekt der Trykkeriet inviterer en kunstner til nyproduksjon.

Årikstad har sin kunstutdanning fra NTNU, Trondheim og Bergen (KHIB) der han tok sin mastergrad i kunst i 2014.

Lasse Årikstad (f. 1984) er mest kjent for sine popinspirerte, litt naive bilder, skulpturer og installasjoner. Arbeidene fremtrer som upretensiøse og lette ved første møte, men for eksempel i hans collager (Talking Heads -14) ligger det bokstavelig lag på lag av form og mulige tolkninger som igjen undergraver dette førsteinntrykket. Sist bergenspublikummet hadde gleden av Årikstads kunst var under «Lokalt 2015» der han var en av 27 utstillere i det gamle kretsfengselet, med en installasjon i en av cellene.

Trykkeriet er stolt over å kunne vise «IT’S BEEN AWHILE SINCE I SAW YOUR SMILE / HOW’S THAT COCONUT OF YOURS?» i vårt prosjektrom.