anna_exhibitionThe exhibition «An Uncut Line» is a collaborative project between Trykkeriet and Anna Christina Lorenzen. The series of woodcuts (125 cm x 245 cm) makes use of the maximum print format for woodcut printing at Trykkeriet. The woodcuts have been reworked, and the various results have been exhibited at several venues since 2010. In a linear, yet spiral like progression, new layers are added for each project.

The motifs refer to historical gests and postures from the history of visual art (in particular the euro centric). Through the exploration of the body, Lorenzen looks at the connection between different time and cultures in relation to our own time, society, visual imagery and the understanding of ourselves.

Since 2011, Lorenzen has participated in several international artist in residency programs in Kenya, South Africa, India, New York and Barbados.

Utstillingen «An Uncut Line» er et samarbeidsprosjekt mellom Trykkeriet og Anna Christina Lorenzen.

Til utstillingen vises en serie tresnitt som i sin størrelse (125 x 245 cm) utnytter Trykkeriets maksimale trykkformat for tresnitt. Treplatene har blitt bearbeidet og de ulike resultatene har blitt utstilt i flere omganger siden 2010. I en lineær dog spiralartet sirkulerende progressjon legges det til nye lag for hvert prosjekt.

Motivene henviser til historiske gester og positurer fra (spesielt den eurosentriske) billedkunstens kulturarv. Gjennom kroppen undersøker Lorenzen ulike tiders og kulturers forbindelse til vår tid, til vårt samfunn, vårt billedspråk og vår selvforståelse. Lorenzen har siden 2011 deltatt ved en rekke internasjonale residency programmer i Kenya, Sør – Afrika, India, New York og Barbados.