30. oktober – 14. November

Utställningen  visar en serie monoprints i linoleumtryck gjorda under Tova Franssons AiR hos Trykkeriet oktober 2021. Fransson har under sin vistelse utforskat tryck med former hämtade från kalhyggen på landsbygden i Värmland. Hon har intresserat sig för det tydliga tomrummet de lämnar efter sig, som ett skarpt snitt i den omgivande skogen.

Tova Fransson är i sin konstnärliga praktik intresserad av arbete, den industriella tidsåldern och kommunikation. I sitt arbete tar hon ofta utgångspunkt i sin egen hemtrakt och bakgrund som uppvuxen i bruksort på landsbygden och förhållandet till densamma. Industrin, skogen och arvet.

Fransson arbetar med grafik och hennes tryckmetod baseras på funna objekt, med allt från boktrycksmaterial till kartor. Hon arbetar med system och serialitet – att om och om igen upprepa handlingen att trycka ett objekt till pappret och de förskjutningar och olikheter som uppstår över tid. Varje enskilt tryck specifikt och ensamt i sitt slag. Tid och materialitet är centrala aspekter i hennes arbete.

Tova Fransson (f. 1986, Sverige) har en Master i Fri Konst från Fakultetet for Kunst, Universitetet i Bergen (Norge).

Med stöd från Konstnärsnämnden, Bergen Kommune och Norsk Kulturråd

 

 

October 30th – November 14th

The exhibition shows a series of monoprints in linoleum made during Tova Fransson´s AiR at Trykkeriet October 2021. During her stay, Fransson has explored a series of prints with shapes collected from clear-cut areas in the country side of Värmland, Sweden. She is interested in the clear void or empty space left behind, like a clear cut wound in the surrounding forest.

Tova Fransson’s practice revolves around labour, the industrial age and communication. The starting point being her home region and background growing up in an industrial town in rural area and the relationship to the same. The industry, forest and the heritage.

Fransson’s medium is printmaking and her practice is based on using found material, with everything from letterpress equipment to maps. She works with systems and seriality – to again and again repeat the act of pressing a chosen material to paper and the shifts that occur over time. Each individual print becoming unique, specific and one of a kind. Time and materiality are central aspects of her work.

Tova Fransson (b. 1986, Sweden) holds an MFA from Faculty of Fine Arts, University of Bergen (Norway).

With support from The Swedish Arts Grant Committee, The municipality of Bergen and the Norwegian Arts Council